ยินดีที่ได้รู้จัก

ประสบการณ์การแปลร่วม 10 ปี ทั้งในฐานะ นักแปล และ ผู้จัดการโครงการ

พร้อมความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษระดับ เจ้าของภาษา

ธัญญา (นุก) เป็นนักแปลอิสระที่คลุกคลีกับเนื้อหาด้านการตลาดและงานสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา นิตยสาร เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เกม รายการโทรทัศน์ วิดีโอยูทูป สื่อสังคม และอีกมากมาย ​โดยทั้ง ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และ ภาษาไทยกลาง เป็นภาษาแม่ทั้งสองภาษา 

ในส่วนของงานแปล นุกผ่านประสบการณ์ของทั้งการเป็นลูกค้า ผู้จัดการโครงการ นักแปล และผู้ประเมินนักแปลให้กับบริษัทชั้นนำทั่วโลก ทำให้ตระหนักดีถึงความคาดหวังของแต่ละฝ่าย ความท้าทาย และกระบวนการที่จะทำให้งานแปลชิ้นหนึ่งออกมาอย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบที่สุด โดยนุกจะนำประสบการณ์เหล่านี้มาปรับใช้ในการวางแผนการทำงานของเรา เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างานของคุณจะเป็นงานคุณภาพระดับสากล

นอกจากงานด้านภาษาแล้ว นุกเป็นนักเดินทางระยะยาว โดยนิยมเดินทางไปพำนักอาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ เป็นเวลาหลายเดือนเพื่อซึมซับวัฒนธรรมและการดำรงชีวิต รวมถึงตามหาประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ งานที่รับจึงเป็นงานผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยอาจรับงานในสถานที่เป็นครั้งคราวเมื่อโอกาสเอื้ออำนวย ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดและพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมงานกันได้ทุกเวลา ยินดีเสมอค่ะ

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

ช่องทางการชำระเงิน

©2019 by Tanya Sritanyalucksana